Fruit Crush

 Ly sứ - Dưa Hấu - (Fruit Crush)  Ly sứ - Dưa Hấu - (Fruit Crush)
từ 120,000₫
 Ly sứ - quả Cam - (Fruit Crush)  Ly sứ - quả Cam - (Fruit Crush)
từ 120,000₫
 Ly sứ - quả dứa, trái thơm - (Fruit Crush)  Ly sứ - quả dứa, trái thơm - (Fruit Crush)
từ 120,000₫
 Ly sứ - Thánh Long - (Fruit Crush)  Ly sứ - Thánh Long - (Fruit Crush)
từ 120,000₫
 Set 2 Magic Clips - Dưa hấu + Cam - (Fruit Crush)  Set 2 Magic Clips - Dưa hấu + Cam - (Fruit Crush)
từ 140,000₫
 Set 2 Magic Clips - Thơm + Thanh long - (Fruit Crush)  Set 2 Magic Clips - Thơm + Thanh long - (Fruit Crush)
từ 140,000₫