Set Bao Hộ Chiếu, Thẻ Hành Lý

Khi đi du lịch, hành khách thường mất nhiều thời gian để tìm hành lý của mình giữa bao nhiêu các hành lý cùng màu sắc, cùng nhãn hiệu hay cùng kích cỡ khác. Để tiết kiệm thời gian và dễ dàng tìm lại hành lý thất lạc, Bisu Bisu đã thiết kế ra chiếc thẻ vali có kèm dây buộc và một mặt để viết thông tin cá nhân.

 Bao hộ chiếu, Thẻ hành lý - Minimalist Color 4  Bao hộ chiếu, Thẻ hành lý - Minimalist Color 4
từ 220,000₫
 Bao hộ chiếu, Thẻ hành lý - Minimalist Color 3  Bao hộ chiếu, Thẻ hành lý - Minimalist Color 3
từ 220,000₫
 Bao hộ chiếu, Thẻ hành lý - Minimalist Color 2  Bao hộ chiếu, Thẻ hành lý - Minimalist Color 2
từ 220,000₫
 Bao hộ chiếu, Thẻ hành lý - Minimalist Color 1  Bao hộ chiếu, Thẻ hành lý - Minimalist Color 1
từ 220,000₫
 Bao hộ chiếu, Thẻ hành lý - Tropical lá  Bao hộ chiếu, Thẻ hành lý - Tropical lá
từ 220,000₫
 Bao hộ chiếu, Thẻ hành lý - Lá cọ vàng  Bao hộ chiếu, Thẻ hành lý - Lá cọ vàng
từ 220,000₫
 Bao hộ chiếu, Thẻ hành lý - Họa tiết chanh  Bao hộ chiếu, Thẻ hành lý - Họa tiết chanh
từ 220,000₫
 Bao hộ chiếu, Thẻ hành lý - Quả chanh vàng  Bao hộ chiếu, Thẻ hành lý - Quả chanh vàng
từ 220,000₫
 Bao hộ chiếu, Thẻ hành lý - Quả mâm xôi  Bao hộ chiếu, Thẻ hành lý - Quả mâm xôi
từ 220,000₫