Summer Sale 2019

Áp dụng từ 18/06 đến 27/06

 Bao Da Sổ - Xanh lá thêm tên riêng Bao Da Sổ - Xanh lá thêm tên riêng
từ 430,000₫
 Bao Da Sổ - Vàng thêm tên riêng Bao Da Sổ - Vàng thêm tên riêng
từ 430,000₫
 Bao Da Sổ - Cam thêm tên riêng Bao Da Sổ - Cam thêm tên riêng
từ 430,000₫
 Bao Da Sổ - Đỏ thêm tên riêng Bao Da Sổ - Đỏ thêm tên riêng
từ 430,000₫
 Bao Da Sổ - Tím thêm tên riêng Bao Da Sổ - Tím thêm tên riêng
từ 430,000₫
 Bao Da Sổ - Xanh navy thêm tên riêng Bao Da Sổ - Xanh navy thêm tên riêng
từ 430,000₫
 Bao Da Sổ - Xanh da trời thêm tên riêng Bao Da Sổ - Xanh da trời thêm tên riêng
từ 430,000₫
 Bao Da Sổ - Signature Rose Bao Da Sổ - Signature Rose
từ 430,000₫
 Bao Da Sổ - Signature Daisy Bao Da Sổ - Signature Daisy
từ 430,000₫
 Ví Dài Mars - hồng - (Cheerful Blossoms) Ví Dài Mars - hồng - (Cheerful Blossoms)
từ 1,100,000₫
 Bao Da Sổ - Hoa Mộc Lan nền xanh (Spring Blooms) Bao Da Sổ - Hoa Mộc Lan nền xanh (Spring Blooms)
từ 430,000₫
 Bao Da Sổ - Hoa Trà Đỏ (Spring Blooms) Bao Da Sổ - Hoa Trà Đỏ (Spring Blooms)
từ 430,000₫
 Bao Da Sổ - Hoa Mộc Lan nền cam (Spring Blooms) Bao Da Sổ - Hoa Mộc Lan nền cam (Spring Blooms)
từ 430,000₫
 Bao Da Sổ - xanh - (Cheerful Blossoms) Bao Da Sổ - xanh - (Cheerful Blossoms)
từ 430,000₫