Summer Sale 2019

Áp dụng từ 18/06 đến 27/06

 Bao da sổ - Ngọ (Ngựa) - (12 Con Giáp) Bao da sổ - Ngọ (Ngựa) - (12 Con Giáp)
từ 430,000₫
 Bao da sổ - Thìn (Rồng) - (12 Con Giáp) Bao da sổ - Thìn (Rồng) - (12 Con Giáp)
từ 430,000₫
 Bao Da Sổ - Cam thêm tên riêng Bao Da Sổ - Cam thêm tên riêng
từ 430,000₫
 Bao Da Sổ - Hoa khô vàng - (Eternity Flowers) Bao Da Sổ - Hoa khô vàng - (Eternity Flowers)
từ 430,000₫
 Bao Da Sổ - Họa tiết lát cam Bao Da Sổ - Họa tiết lát cam
từ 430,000₫
 Bao Da Sổ - Họa tiết chuối That's banana Bao Da Sổ - Họa tiết chuối That's banana
từ 430,000₫
 Bao Da Sổ - Họa tiết chuối & thơm Bao Da Sổ - Họa tiết chuối & thơm
từ 430,000₫
 Ví Dài Mars - hồng - (Cheerful Blossoms) Ví Dài Mars - hồng - (Cheerful Blossoms)
từ 1,100,000₫
 Bao Da Sổ - đỏ - (Cheerful Blossoms) Bao Da Sổ - đỏ - (Cheerful Blossoms)
từ 430,000₫
 Clutch - màu đen, hoa nền đỏ - (Cheerful Blossoms) Clutch - màu đen, hoa nền đỏ - (Cheerful Blossoms)
từ 375,000₫
 Clutch - màu be, hoa nền hồng - (Cheerful Blossoms) Clutch - màu be, hoa nền hồng - (Cheerful Blossoms)
từ 375,000₫
 Clutch - màu be - Signature 1 Clutch - màu be - Signature 1
từ 425,000₫
 Clutch - màu be, Hoa Trà Đỏ - (Spring Blooms) Clutch - màu be, Hoa Trà Đỏ - (Spring Blooms)
từ 375,000₫
 Clutch - màu đen, hoa xanh - (Cheerful Blossoms) Clutch - màu đen, hoa xanh - (Cheerful Blossoms)
từ 375,000₫