Ví Zippy - Ví da bò Saffiano

Ví Zippy Da Saffiano là một trong những sản phẩm của dòng Saffiano cao cấp với những lớp vân hoàn hảo, chống nước, chống trầy giúp tăng giá trị làm đẹp cho các sản phẩm phụ kiện phụ nữ.

 Ví Zippy Da Saffiano - Signature Ví Zippy Da Saffiano - Signature
từ 900,000₫
 Ví Zippy Da Saffiano - Hoa sen vàng Ví Zippy Da Saffiano - Hoa sen vàng
từ 900,000₫
 Ví Zippy Da Saffiano Đỏ - Signature 1 Ví Zippy Da Saffiano Đỏ - Signature 1
từ 900,000₫
 Ví Zippy Da Saffiano - đen - (Cheerful Blossoms) Ví Zippy Da Saffiano - đen - (Cheerful Blossoms)
từ 900,000₫
 Ví Zippy Da Saffiano - đỏ - (Cheerful Blossoms) Ví Zippy Da Saffiano - đỏ - (Cheerful Blossoms)
từ 900,000₫
 Ví Zippy Da Saffiano - Foliage Ví Zippy Da Saffiano - Foliage
từ 900,000₫
 Ví Zippy Da Saffiano - Spring Blooms Ví Zippy Da Saffiano - Spring Blooms
từ 900,000₫
 Ví Zippy Da Saffiano - Én Xuân Ví Zippy Da Saffiano - Én Xuân
từ 900,000₫
 Ví Zippy Da Saffiano - Through Leaf Veins Ví Zippy Da Saffiano - Through Leaf Veins
từ 900,000₫
 Ví Zippy Da Saffiano - Hoa mẫu đơn Ví Zippy Da Saffiano - Hoa mẫu đơn
từ 900,000₫
 Ví Zippy Da Saffiano Đỏ - Signature 2 Ví Zippy Da Saffiano Đỏ - Signature 2
từ 900,000₫
 Ví Zippy Da Saffiano - Chim Hạc - (Chim Hạc) Ví Zippy Da Saffiano - Chim Hạc - (Chim Hạc)
từ 900,000₫
 Ví Zippy Da Saffiano - Monogram hoa - (Floral Monogram) Ví Zippy Da Saffiano - Monogram hoa - (Floral Monogram)
từ 900,000₫
 Ví Zippy Da Saffiano đỏ - Signature hoa hồng Ví Zippy Da Saffiano đỏ - Signature hoa hồng
từ 900,000₫
 Ví Zippy Da Saffiano đỏ - Signature daisy Ví Zippy Da Saffiano đỏ - Signature daisy
từ 900,000₫
 Ví Zippy Da Saffiano đen - Signature daisy Ví Zippy Da Saffiano đen - Signature daisy
từ 900,000₫
 Ví Zippy Da Saffiano đen - Signature hoa hồng Ví Zippy Da Saffiano đen - Signature hoa hồng
từ 900,000₫