Tuyển Dụng

Launched in 2015, Bisu Bisu is a leading customizable accessories brand in Vietnam. We are a team of designers and color lovers looking to bring practical and beautiful accessories to our customers’ everyday lives. Our growth strategy is to expand our distribution points for the local market as well as reaching to new customers internationally via marketplaces.

Ra mắt vào năm 2015, Bisu Bisu là một trong những thương hiệu phụ kiện hàng đầu tại Việt Nam. Bisu là câu chuyện về những bạn trẻ mang trong mình đam mê đem lại cho người dùng những phụ kiện đầy màu sắc, mang tính cá nhân cao nhưng cũng không kém tính ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Chiến lược tăng trưởng của chúng tôi là mong muốn mở rộng các điểm phân phối cho thị trường nội địa cũng như tiếp cận với các khách hàng mới trên thị trường quốc tế.

Vị trí đang tuyển dụng: