Ốp lưng - Mèo may mắn nền hồng - (Maneki Neko)

SKU:INK-497-000-IP
195,000₫
Thêm tên:

Mô tả

  • Chất liệu: nhựa cứng trong suốt
  • Thời gian giao hàng: 2-6 ngày làm việc (tuỳ địa điểm)
 Ốp lưng - Mèo may mắn nền hồng - (Maneki Neko)
 Ốp lưng - Mèo may mắn nền hồng - (Maneki Neko)
 Ốp lưng - Mèo may mắn nền hồng - (Maneki Neko)
 Ốp lưng - Mèo may mắn nền hồng - (Maneki Neko)
 Ốp lưng - Mèo may mắn nền hồng - (Maneki Neko)